Legea 448/2006

NP051
01/03/2018

Legea 448/2006

Legea 448/2006



ART. 1
Prezenta lege reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrarii si incluziunii sociale a acestora.
ART. 2
(1) Persoanele cu handicap, în întelesul prezentei legi, sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura în mod normal activitati cotidiene, necesitând masuri de protectie în sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale.
(2) De dispozitiile prezentei legi beneficiaza copiii si adultii cu handicap, cetateni români, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori resedinta în România.
ART. 3
Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la baza urmatoarele principii:
a) respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului;
b) prevenirea si combaterea discriminarii;
c) egalizarea sanselor;
d) egalitatea de tratament în ceea ce priveste încadrarea în munca si ocuparea fortei de munca;
e) solidaritatea sociala;
f) responsabilizarea comunitatii;
g) subsidiaritatea;
h) adaptarea societatii la persoana cu handicap;
i) interesul, persoanei cu handicap;
j) abordarea integrata;
k) parteneriatul;
l) libertatea optiunii si controlul sau decizia asupra propriei vieti, a serviciilor si formelor de suport de care beneficiaza;
m) abordarea centrata pe persoana în furnizarea de servicii;
n) protectie împotriva neglijarii si abuzului;
o) alegerea alternativei celei mai putin restrictive în determinarea sprijinului si asistentei necesare;
p) integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, cu drepturi si obligatii egale ca toti ceilalti membri ai societatii.
ART. 4
Autoritatile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentantii societatii civile, precum si persoanele fizice si juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligatia sa promoveze, sa respecte si sa garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanta cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificata prin Legea nr. 74/1999, precum si cu celelalte acte interne si internationale în materie la care România este parte.
MMJS-logo

Catre paginaImpreuna schimbam atitudini!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *